No hi ha entrades.
No hi ha entrades.

MESURAM!

Les matemàtiques són una eina molt important per a treballar en jardineria.

Des de principi de curs estam treballant en l'elaboració del projecte d'un viver. Al principi varem pensar quines passes haviem de seguir, quines parts té un viver, com voliem que fos el nostre viver, varem cercar vivers per internet, varem visitar un viver a Santa Maria...

Hem vist que hem d'aprendre a fer plànols i a utilitzar correctament les unitats de mesura.

Hem estudiat les unitats de mesura que s'utilitzen a Mallorca.

Ara estam aprenent com expressar magnituds en diferents unitats de mesura, i quins instruments s'utilitzen en cada cas.

A la classe d'avui hem començat a treballar per grups. Cada grup ha treballat sobre una magnitud diferent:
-longitud
-capacitat
-massa
-superfície

Mesuram!

Sistema mètric decimal